Welkom nieuwe Partners: PEAK-IT, ForeScout, Exact software, Quercis en Team Rockstars

15/04/2019

Op donderdag 11 april hebben we weer enkele nieuwe Partners in Education (en een Friend in Education, een partner die betrokken is bij de Fontys Hogeschool ICT, maar niet in het primaire proces) mogen verwelkomen. Natuurlijk hebben we er weer een mooi tekenmoment van gemaakt. 

Ook waren er enkele partners aanwezig die hun eerder getekende convenant, na een aantal jaren succesvol te hebben samengewerkt, ook voor de komende vier jaar weer hebben verlengd. Welkom allemaal! Op een mooie samenwerking!

 


Op de bovenstaande foto ziet u Richard Stassen, operationeel directeur van PEAK-IT samen met Ad Vissers, directeur Fontys Hogeschool ICT. Samen tekenen zij het convenant waarmee PEAK-IT zich de komende vier jaar verbindt aan FHCT. Een samenwerking die is begonnen in semester 2 van ICT en Business en de komende jaren wellicht nog verder zal worden uitgebreid.

Op deze foto ziet u Bas Smit van ForeScout, een organisatie die marktleider is op het gebied van zichtbaarheid en controle van apparaten. Deze samenwerking is begonnen met een project over industriële security voor 2e jaars studenten. De komende tijd zullen zij samen met studenten kijken wat er nog meer kan worden bedacht om cyber- en operationele risico's voor bedrijven en organisaties te verminderen.

Op deze foto ziet u Jarno van Hurne, Director Projects and Enablement van Exact Software. Namens Exact tekende hij een Friend in Education-convenant, waarmee wordt aangegeven dat Exact de komende vier jaar software zal leveren aan studenten ICT & Business. Andere partners als HLB van Daal maken hier ook dankbaar gebruik van en waren om die reden ook bij de ondertekening aanwezig.

Ook nieuwe partner Quercis heeft een relatie met Exact. Op deze foto ziet u Raymond Kok, directeur van Quercis, als Exact Gold Partner gespecialiseerd in het automatiseren van financieel complexe vraagstukken, optimalisatie van bedrijfsprocessen en het koppelen van softwaresystemen. Zij zijn in semester 4 van ICT en Business betrokken vanuit de klantrol, van waaruit ze feedback geven aan studenten.

Op deze foto ziet u Bart Nijskens, Co-founder van Team Rockstars, met vestigingen in Den Bosch, Rotterdam en Amsterdam. Aangezien zij altijd op zoek zijn naar goede software engineers zijn ze verbonden aan ICT & Software Engineering - Semester 2, waarin ze betrokken zijn bij de proftaak en de expert- en klantrol vervullen.

En dan de herondertekeningen... op deze foto ziet u Jasia Janssen, programmamanager bij Acknowledge. Acknowledge is al jaren betrokken bij ICT and Software en lid van diverse werkveldadviescommissies. Met de herondertekening van het convenant is de samenwerking weer voor meerdere jaren bestendigd.

Hier ziet u Noud Bex, algemeen directeur / secretaris van de Gemeente Bernheze, een van de eerste gemeentes waar we ooit mee gingen samenwerken. Bij dezen is de samenwerking ook voor de komende vier jaar weer verzekerd, o.a. op het gebied van cyber security en digital marketing.

Nog een belangrijke gemeente voor onze hogeschool: de gemeente Eindhoven. Wethouder Marcel Oosterveer tekent hier bij voor weer een viertal jaar en dat is niet voor niets: de gemeente Eindhoven is van oudsher bij diverse projecten betrokken: van smart cities tot cyber security tot afstudeersessies en congressen.

Last but not least ziet u hier Ronald van Lent van Jugo, als bedrijf betrokken bij alles dat met data en digital maketing te maken heeft. Ook zij tekenen bij voor een nieuwe ronde van vier jaar optimale samenwerking.