Informatie van Fontys over aanpak Coronavirus: Geen onderwijs in Fontysgebouwen

09/03/2020

We kunnen ons voorstellen dat de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) ook de gemoederen binnen uw organisatie bezighoudt. Vanwege de samenwerkingsrelatie die uw organisatie met Fontys heeft, informeren we u met dit bericht over de aanpak en de wijze waarop Fontys zich voorbereidt op verschillende scenario’s.

Binnen Fontys zijn, conform de crisisstructuur het centrale crisisteam en de lokale crisisteams geactiveerd. In haar aanpak volgt Fontys de aanbevelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken. We monitoren de ontwikkelingen in binnen- en buitenland continu en we onderhouden nauw contact met GGD ‘s in de regio’s waar Fontys locaties zijn, met andere hogescholen en met betrokken instanties.

Voor onze studenten en medewerkers is een website ingericht waarop we regelmatig updates plaatsen en de Q&A aanpassen aan wat we weten: www.fontys.nl/corona en www.fontys.edu/corona voor internationale studenten en medewerkers.

UPDATE: In een kamerbrief die minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft verstuurd aan de Tweede Kamer roept hij het hoger onderwijs in Nederland op om tot eind van de maand (31-3) alleen nog onderwijs op afstand aan te bieden. Voor Fontys betekent dit dat we met onmiddellijke ingang – vanaf vrijdag 13 maart - geen onderwijs (en tentamens) op onze locaties verzorgen. De Fontysgebouwen zijn vrijdag nog wel geopend voor medewerkers. Studenten kunnen hun benodigde spullen komen ophalen.

Voor Fontys staat de studievoortgang van onze studenten op de eerste plaats. We zullen ons uiterste best doen om met alternatieven te komen om de studenten zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden van deze maatregel.

Op dit moment kunnen we echter alle gevolgen van dit besluit nog niet overzien. Vrijdagmiddag 13 maart zullen we in een volgende update verder ingaan op de details en gevolgen van deze maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus in Nederland.

Zie ook: Q&A op fontys.nl/corona