Nieuws

Informatie van Fontys over aanpak Coronavirus: Geen onderwijs in Fontysgebouwen 09/03/2020 We kunnen ons voorstellen dat de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) ook de gemoederen binnen uw organisatie bezighoudt. Vanwege de samenwerkingsrelatie die uw organisatie met Fontys heeft, informeren we u met dit bericht over de aanpak en de wijze waarop Fontys zich voorbereidt op verschillende scenario’s.     Lees meer
En 11 convenant (her-)ondertekeningen in Eindhoven 11/02/2020 Afgelopen week zijn er ook in Eindhoven weer convenanten getekend. Er zijn zes nieuwe Partners in Education bijgekomen en er waren vijf bedrijven die hun convenant met de Fontys Hogeschool ICT weer voor vier jaar hebben verlengd. Al deze bedrijven gaan ervoor om hun expertise te delen met onze studenten en zo een waardevolle bijdrage te leveren aan ons curriculum en het opleiden van een nieuwe generatie hoogopgeleide ICT-professionals. We kunnen niet anders dan heel erg trots zijn! Lees meer
Drie nieuwe partners en drie herondertekeningen in Tilburg 04/02/2020 Op 4 februari mochten we Driessen Groep, Mobeye en Stratego verwelkomen bij onze groep van Partners in Education. Daarnaast hebben AXI, Expleo en TaxModel aangegeven graag aangesloten te blijven. Lees meer